top of page

Virtual reality tar äldreomsorgen med storm!

Pensionärer kanske inte är den första gruppen människor man tänker på när det kommer till ny teknik och Virtual reality. Många ser VR  som ytterligare en spelkonsol ämnat främst som underhållning för den yngre generationen, men nu börjar fler och fler forskare och startups se hur denna teknik verkligen har stor potential att hjälpa människor i alla åldrar.

Allt fler tror nu att Virtual reality kan användas som ett verktyg till att tackla ett av de stora problemen i dagens äldrevård. Nämligen den isolation från omvärlden många äldre kan uppleva på ålderns höst. För äldre människor med rörelseproblem som inte längre kan resa och delta i familjetillställningar så kan deras värld krympa och kännas väldigt liten och instängd. Då deras möjligheter att på egen hand kunna ge sig ut och uppleva världen omkring sig också blir allt mindre och få nya intryck och stimuli bli allt mer svårtillgängligt.

Detta medför att många äldre känner sig isolerade från världen omkring dem. VR kan vara ett redskap som har möjligheten att hjälpa äldre med att komma ur denna isolation genom sin unika förmåga att kunna ge dem nya möjligheter att ge sig ut och upptäcka exotiska platser eller åter besöka platser från sin barndom, väcka gamla minnen till liv eller uppleva familjetillställningar som de i vanliga fall inte skulle kunna ta del utav på ett helt nytt sätt.

Daniel Kemppi är VR-pedagog och mottagare av kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa. Han har länge jobbat inom vården och driver eget VR företag som han  just nu jobbar för Södertälje kommun där han 1 gång i vecka åker runt på äldreboende och låter de äldre få testa olika upplevelser i VR . Han blev nyligen också nominerad till pris i Shine Competition, den första svenska innovationstävlingen inriktad mot hållbar samhällsbyggnad genom fysisk aktivitet för sitt arbete med  VR-lek på barnsjukhus.

Utifrån den positiva feedbacken Daniel har fått och upplevt så tror han Virtual reality kan bli ett oerhört användbart och välanvänt verktyg inom såväl äldrevård som vanlig vård inom en snar framtid.

Läs mer om Daniel och hans arbete

 

http://lucidvr.se/

bottom of page